Formularz pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego

Utwórz dokument

1. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Właściwy miejscowo urząd miasta lub gminy – w przypadku:

 • planu ogólnego gminy,
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (w tym zintegrowanego planu inwestycyjnego i miejscowego planu rewitalizacji),
 • uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Właściwy miejscowo urząd marszałkowski – w przypadku planu zagospodarowania przestrzennego województwa lub audytu krajobrazowego.

2. WYMAGANE DOKUMENTY

Obligatoryjnie:

 • pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego,

Załączniki:

 • jeżeli z wnioskiem występuje Pełnomocnik – dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem wraz z opłatą skarbową w wysokości 17,00 zł – jeżeli jest taka wymagana.

3. TERMIN REALIZACJI

W zależności od rodzaju aktu planowania przestrzennego oraz rodzaju pisma.

4. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Rada Miejska / Rada Gminy uchwala:

 • plan ogólny gminy,
 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (w tym zintegrowany plan inwestycyjny i miejscowy plan rewitalizacji) oraz
 • uchwałę ustalającą zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Sejmik Województwa uchwala plan zagospodarowania przestrzennego województwa oraz audyt krajobrazowy.

5. OPŁATY

 • opłata skarbowa w przypadku pełnomocnictwa.

6. DODATKOWE INFORMACJE

Procedurę opracowania aktu planowania przestrzennego lub jego zmiany prowadzi, zgodnie z właściwością, Wójt / Burmistrz / Prezydent lub Marszałek Województwa, zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.). Akt planowania przestrzennego uchwala, zgodnie z właściwością, Rada Miejska / Rada Gminy lub Sejmik Województwa.

8. PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zmianami),
 2. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zmianami),
 3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.),
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111 z późn. zm.),
 5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz.U. 2023 poz. 2509).

Korzystamy z plików cookies, by ułatwić użytkownikom poruszanie się po serwisie.

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane do urządzeń (komputer, tablet, smartfon). Nie zawierają one danych osobowych. Pozwalają m.in. tworzyć anonimowe statystyki serwisu.

Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie i zapisanie w pamięci urządzenia. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki, żeby wyłączyć zapisywanie ciasteczek, a także usunąć je lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku.

Zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących.

Przeczytaj również o polityce prywatności.