Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5)

Utwórz dokument

1. Podstawa prawna

Art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

2. Prawo do dysponowania nieruchomością

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane to tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych (art. 3 pkt 11 ustawy – Prawo budowlane).

3. Obowiązek dołączenia Oświadczenia

Przepisy ustawy – Prawo budowlane wymagają, aby do różnego rodzaju dokumentów (wniosków, zgłoszeń) składanych przez inwestora w procesie budowlanym dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane stanowi załącznik do następujących dokumentów:

  • wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę
  • zgłoszenia robót budowlanych
  • wniosku o przeniesienie praw wynikających ze zgłoszenia
  • wniosku o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę
  • wniosku o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4
  • zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Ponadto jego złożenie jest wymagane w ramach:

  • postępowania legalizacyjnego (art. 48b ustawy – Prawo budowlane)
  • uproszczonego postępowania legalizacyjnego (art. 49g ustawy – Prawo budowlane)

4. Zawartość wniosku

W celu wypełnienia oświadczenia konieczne będzie podanie danych dotyczących inwestora albo ewentualnie danych dotyczących osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia w imieniu inwestora. Ponadto potrzebne będą dane dotyczące lokalizacji inwestycji, w tym nr ewidencyjne z Centralnej Ewidencji Gruntów i Budynków.

Do organu musisz dostarczyć oryginalny dokument oświadczenia, czyli, w przypadku dokumentu elektronicznego, oświadczenie musi być podpisane podpisem kwalifikowanym, osobistym (z e-dowodu) lub zaufanym.

5. Odpowiedzialność karna

Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej - oznacza to, że osoba składająca oświadczenie o tym, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane określoną w pkt 3 oświadczenia, jest świadoma odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy w niniejszym oświadczeniu, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego.

6. Wzór Oświadczenia

Wzór określa załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Korzystamy z plików cookies, by ułatwić użytkownikom poruszanie się po serwisie.

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane do urządzeń (komputer, tablet, smartfon). Nie zawierają one danych osobowych. Pozwalają m.in. tworzyć anonimowe statystyki serwisu.

Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie i zapisanie w pamięci urządzenia. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki, żeby wyłączyć zapisywanie ciasteczek, a także usunąć je lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku.

Zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących.

Przeczytaj również o polityce prywatności.