Polityka prywatności

Obowiązuje od 27 lipca 2020 07:23

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w serwisie

I. Cel przetwarzania danych

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (GINB), jako administrator danych osobowych, zbiera i przetwarza Państwa dane osobowe w celu umożliwienia wygenerowania wniosku, zawiadomienia lub innego podania.

II. Podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzanie danych obywa się zgodnie z RODO[1]. Podstawą prawną przetwarzania jest konieczność realizacji obowiązku wynikającego z przepisów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub w związku z wykonywaniem przez administratora danych zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

III. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

IV. Rodzaje przetwarzanych danych

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego zbiera i przetwarza w szczególności następujące dane osobowe:

  • dane identyfikacyjne, w szczególności: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania;
  • dane kontaktowe, które obejmują w szczególności adres e-mail, nr telefonu, adres do korespondencji,
  • informacji o państwa aktywności w ramach strony internetowej (m.in. logi i pliki cookies).

W przypadku, gdy logowali się Państwo do systemu za pośrednictwem Węzła Krajowego, GINB przetwarza dodatkowo Państwa PESEL celem uwierzytelnienie tożsamości.

V. Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych w serwisie internetowym Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego jest dobrowolne.

VI. Dostęp do danych osobowych

Dostęp do Państwa danych osobowych mają pracownicy Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Ponadto Państwa dane osobowe mogą być/są powierzane lub udostępniane:

  • podmiotom świadczącym na rzecz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności są to dostawcy rozwiązań IT i operatorzy telekomunikacyjni.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługują Państwu następujące prawa:

1. Prawo dostępu do danych osobowych i ich sprostowania

Realizując to prawo, osoba której dane dotyczą może zwrócić się do GINB z pytaniem m.in. o to czy GINB przetwarza jej dane osobowe, jakie dane osobowe przetwarza i skąd je pozyskał, jaki jest cel przetwarzania i jego podstawa prawna oraz jak długo dane te będą przetwarzane;

2. W przypadku, gdy przetwarzane dane okażą się nieaktualne, osoba, której dane dotyczą może zwrócić się do GINB z wnioskiem o ich aktualizację;

3. Prawo usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania – jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 17 i 18 RODO,

Żądanie usunięcia danych osobowych realizowane jest w szczególności, gdy dalsze przetwarzanie danych nie jest już niezbędne do realizacji celu GINB lub dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem. Szczegółowe warunki korzystania z tego prawa określa art. 17 RODO.

Ograniczenie przetwarzania danych osobowych powoduje, że GINB może jedynie przechowywać dane osobowe. GINB nie może przekazywać tych danych innym podmiotom, modyfikować ich ani usuwać.

Ograniczanie przetwarzania danych osobowych ma charakter czasowy i trwa do momentu dokonania przez GINB oceny, czy dane osobowe są prawidłowe, przetwarzane zgodnie z prawem oraz niezbędne do realizacji celu przetwarzania.

4. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

IX. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego ma swoją siedzibę pod adresem ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa.

W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez GINB jest możliwy pod adresem:

  • ul. Krucza 38/41, 00-926 Warszawa,
  • poczty elektronicznej: iod@gunb.gov.pl,
  • skrzynki ePUAP Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego /GUNB/skrytka

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [ogólne rozporządzenie o ochronie danych] z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)

Korzystamy z plików cookies, by ułatwić użytkownikom poruszanie się po serwisie.

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane do urządzeń (komputer, tablet, smartfon). Nie zawierają one danych osobowych. Pozwalają m.in. tworzyć anonimowe statystyki serwisu.

Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie i zapisanie w pamięci urządzenia. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki, żeby wyłączyć zapisywanie ciasteczek, a także usunąć je lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku.

Zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących.

Przeczytaj również o polityce prywatności.